top of page

Çakralar


   Bedenimiz üzerinde, çakra adı verilen enerji merkezleri vardır.

   Çakra, Sanskritçe (eski Hint dili) bir kelimedir. Birçok eski metinde ya da kutsal kitapta değişik isimlerle anlatılır. Sözlük anlamı olarak baktığımızda, “tekerlek” veya “çark” anlamındadır. Bu bize, enerjinin spiral dönüşlerini hatırlatmaktadır.


   Tekerlek, hayatın döngüsel durumlarının büyük bir sembolüdür. Eski bir kelime olmasına rağmen, çakranın şu anda yeniçağın bir kelimesi olduğunun söylenmesi şaşırtıcıdır.


   Çakralar, saklı enerjilerin çalışma ağının bir parçasıdır ve gözle görülmeyen enerji, bedenimiz üzerinde, çarka benzeyen delikler halindedir. Geniş ağızları olan, bedene yaklaştıkça daralan, uzun ince hunilere benzerler. Yüksek katlardan gelen enerjileri bedenimize aktarma görevi yaparlar.

 

   Bunları, bedenimize gelen enerjilere açılan küçük birer kapı gibi düşünebiliriz.


   Her çakra, farklı frekanstaki bir enerjinin giriş kapısıdır. Bu enerji kanalları, insan vücudunda yaşam enerjisini dolaştırır ve enerji akışını dengeler. Ne zaman bu kapılardan birinde tıkanma oluşursa, bedenin enerji alımı güçleşir: İşte problemler böyle başlar.

 

   Çünkü bedeni besleyen enerji akımı kısıtlanmış olur. Çakralar düzgün çalışmadığı zaman beden, sağlığını korumakta zorlanır.


   Yaşam enerjisi, çakralar yolu ile bedende dolaşım sağlar. Çakralar, birçok insanda minimal düzeyde çalışmaktadır. Eğer düzenli bir enerji alışverişi olursa, bilincimiz de daha şuurlu bir seviyeye ulaşır.


   Vücudumuzdaki ana merkezleri kontrol eden çakraların yedi tanesi çok önemlidir. Beden üzerinde, omurga boyunca yer alırlar. Çeşitli şekillerde, büyük salgı bezleri ve sinir ağı merkezleriyle kesişirler.Bio enerji , çakralar ve salgı bezlerinin ortak çalışması ile beden üzerinde bir hareket kabiliyeti kazanır.


   Çakralar olumlu olumsuz veya dengelidir.

   Tıkanma kapanma kilitlenme gibi terimler çakralar için doğru ifadeler değildir.

   Çakra dengeleme çalışmalarında amaç oluşmuş blokajları temizlemektir,ruhsal bedensel ve zihinsel sağlık için beden enerjisi dengelenir.


  Çakraların dengeli ve uyum içinde çalışması ile kendimiz ile evrenin uyumu direk bağlantılıdır.


   Hangi çakrada blokaj oluşur ise o çakra ile bağlantılı organlar olumsuz etkilenmektedir.

    Çakrada enerjinin bloke olmasının sebebi, aşırı artmış enerji yada dengesiz enerji işleyişidir.
 

                         

                   ÇAKRALARIN İSİMLERİ

                          1- KÖK ÇAKRA

                          2- PELVİS ÇAKRA

                          3- KARIN ÇAKRA

                          4- GÖGÜS ÇAKRA

                          5- BOĞAZ ÇAKRA

                           6- ALIN ÇAKRA

                           7- TEPE ÇAKRA

bottom of page