top of page

Aura 


   Aura kavramı, bütün dünya varlıklarında ortak olarak bulunan ve Teofizide kullanılan bir kavramdır.

   Her insanda, vücudu sarmalanmış halde bir elektromanyetik alan bulunmaktadır.

   Bedeni sarmalayan bu elektro manyetik alana aura adı verilmektedir.


   Bu alan, aynı zamanda bir kalkan görevi de üstlenmektedir.

   Auranın güçlü veya güçsüz olması, birçok durumu etkileyen bir faktörü oluşturur.

   Aurası güçlü olan kişiler, hastalıklardan ve negatif durumlardan daha fazla uzak kalmayı başarırlar.

   Aurası zayıf olan kişilerde ise bu durum tam da tersini ifade etmektedir.

   Bu kişiler, daha çabuk ve sık olarak hastalanmaktadırlar.


   Dünya üzerinde yer alan canlı veya cansız her nesnenin aurası bulunmaktadır.

   Fakat burada bir ayrım söz konusudur. O ayrım da, canlı varlıkların auraları daha kolay ve net olarak belirlenebilmektedir.

 

   Bunun sebebi ise, canlıları meydana getiren atomların daha aktif yapıda bulunmalarıdır.


   İnsan auralarının renkleri bazı faktörlere göre farklılık göstermektedir. Bu faktörler, insanların gelişmesi ve ruh durumudur.

 

   Dünyada akla gelen her şey, titreşim halindedir. Durum böyleyken, insan auroası ise kainatla titreşim halinde bulunmaktadır.

   Vücut içerisinde çeşitli güç merkezler yer almaktadır. Bu güç merkezlerine ise, çarka adı verilmektedir. Vücudu sarmalayan aurayla çakralar birlikte çalışmaktadır.

   Aura, beyaz ışığı emme özelliğine sahiptir.

   Aura tarafından emilen beyaz ışık, çakralara iletilir.


   

   

   Enerji tıbbına göre fizik beden, aura olarak tanımlanan enerji alanının oluşturduğu negatifin fotoğrafı gibidir.

   Başka bir deyişle fizik beden, auranın enerjetik yapısına ve titreşim gücüne göre biçimlenmekte ve bütünlüğünü korumaktadır. Bu nedenle aura düzeyindeki her değişim fiziğe yansır.

   

   Bu değişimlerin negatif olması durumunda, fizikteki yansımaları kendini yorgun ve hasta hissetmek olarak gösterebilir.

   Kirlian fotoğraf makinesiyle çekilmiş aura resimlerini eklemek istedim,belki hiç görmeyenler olabilir.

bottom of page